Tin tức

Báo cáo tài chính Quý 3/2009

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã chứng khoán BHC) báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2009. Xem file kèm theo

BCTC_QuyIII-2009.pdf

Bổ sung Ban Điều hành công ty

Ngày 3.6..2009, HĐQT Công ty cổ phần bê tông Biên hòa đã ra thông báo về việc tiếp nhận và bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty.

Xem file đính kèm
TT-BDH_Scan.pdf

dong ho

Thông tin niêm yết cổ phiếu

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã ký quyết định số 171/QĐ-TTGDHN ngày 05.5.2009 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bê Tông Biên Hòa được niêm yết cổ phiếu trên HASTC với mã chứng khoán BHC.

truyen hentai, truyen nguoi lon, tin tuc 9x, truyen ma, truyen ma nguyen ngoc ngan,

Xem thêm

Báo cáo tài chính tóm tắt quý II/2009

Báo cáo tài chính tại thời điểm 30.6.2009
(Báo cáo chưa được kiểm toán)

Xem thêm

Công Bố Thông Tin

 

 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã ký quyết định số 171/QĐ-TTGDHN ngày 05.5.2009 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bê Tông Biên Hòa được niêm yết cổ phiếu trên HASTC với mã chứng khoán BHC

 

Xem thêm

Sản phẩm