940.704.4482

Tin tức

Công Bố Thông Tin

 

 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã ký quyết định số 171/QĐ-TTGDHN ngày 05.5.2009 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bê Tông Biên Hòa được niêm yết cổ phiếu trên HASTC với mã chứng khoán BHC

 

Xem thêm

Thông tin - Niêm Yết cổ phiếu

 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã ký quyết định số 171/QĐ-TTGDHN ngày 05.5.2009 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bê Tông Biên Hòa được niêm yết cổ phiếu trên HASTC với mã chứng khoán BHC

 

Xem thêm

Hồ Sơ Doanh Nghiệp

1.Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
Tên giao dịch tiếng Anh: Bienhoa Concrete Joint Stock Company
Tên viết tắt: BICONCO

2.Địa chỉ: Đường 1A, Khu Công nghiệp Biên hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng nai.
Điện thoại: (061) 3836195 – 3836196.

Xem thêm

Báo Cáo Thường Niên Năm 2008

 Công ty góp vốn để thành lập công ty TNHH 01 TV An Hòa – BCC và đầu tư xây dựng hoàn thành nhà máy Bê tông An Hòa tại Long An. Vốn điều lệ 25 tỷ đồng (bằng 100% vốn đầu tư của công ty); vốn đầu tư giai đoạn 1 là 94 tỷ đồng.
Trong năm 2008 công ty đã chuẩn bị hồ sơ để đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty trên trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.


Xem thêm

Sản phẩm