Thông tin

Giới thiệu

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản xuất các loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm trong ngành bê tông, đã tham gia nhiều công trình lớn và cung cấp nhiều chủng loại sản phẩm bê tông cho thị trường.

Xem thêm

Thông tin tuyển dụng 2010

Công ty thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân sự (đợt 1) năm 2010
(Xem file kèm theo)

TuyenDung2010.pdf 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Ngày 25.2.2010, Hội đồng quản trị công ty ra thông báo số 078/TB-BCC-HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

Vui lòng xem các file kèm theo:

1/ Thông báo tổ chức Đại hội:ThongBao DH.pdf

2/ Chương trình Đại hội:ChuongTrinh DH.pdf

3/ Mẫu Giấy đăng ký dự Đại hội và ủy quyền:Mau-UQ_DK.pdf

4/ Mẫu thư ủy quyền: Mau TUQ.pdf

5/ Hồ sơ ứng cử, đề cử HĐQT công ty:UngCu_HDQT.pdf

6/ Hồ sơ ứng cử, đề cử BKS công ty: UngCu_BKS.pdf

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2011

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã chứng khoán BHC-HNX) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2011 (file kèm theo).

QuyI-HopNhat.pdf 

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011

Ngày 22.3.2011, Công ty cổ phần bê tông Biên hòa đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 vào lúc 8h00 tại Hội trường Khu du lịch Tân Cảng, số A100, đường Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2010

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã chứng khoán BHC) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2010.

Xem thêm

Sản phẩm