Thông tin

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (BKS).

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (BKS).

1) Ông Tạ Quang Thanh, thành viên BKS, đăng ký bán 20.014 cổ phiếu.

TBCoPhieu-Thanh.pdf

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (BHC) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan.

GDCoPhieu_Dan.pdf

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

Sáng ngày 12/10/2017, Công đoàn Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa đã tổ chức đại hội đại biểu tổng kết công tác hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và triển khai phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022  tại Hội trường  công ty – Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

BanTinDHCD-Web.pdf

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (BHC-UpCom) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

1/ Lê Thế Dân, thành viên BKS công ty. Đăng ký bán 283.245 cổ phiếu.

2/ Lê Hiển Dương, người liên quan (cha) của cổ đông nội bộ Lê Thế Dân. Đăng ký bán 21.200 cổ phiếu.

3/ Lê Thái Sơn, người liên quan (anh) của cổ đông nội bộ Lê Thế Dân. Đăng ký bán 25.000 cổ phiếu.

(Chi tiết - file kèm theo)

GDCoPhieu-LeTheDan.pdf

Thay đổi nhân sự BKS và BĐH

Hội đồng quản trị công ty thông báo thay đổi Trưởng Ban kiểm soát và Phó Tổng Giám đốc công ty. (01 file, gồm 2 trang)

TD-NhanSuCty.pdf

Ngày giao dịch cổ phiếu của công ty

Hội đồng quản trị công ty thông báo ngày chính thức giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã BHC) trên sàn UpCom là ngày 10.4.2015. 

 

Xem thêm

Sản phẩm