Sản phẩm khác

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (BKS).

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của thành viên BKS.

1) Ông Tạ Quang Thanh, thành viên BKS đăng ký bán 20.014 cổ phiếu.

TBCoPhieu-Thanh.pdf

Thông tin chi tiết

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của thành viên BKS.

1) Ông Tạ Quang Thanh, thành viên BKS đăng ký bán 20.014 cổ phiếu.

TBCoPhieu-Thanh.pdf

Sản phẩm