Bê tông ly tâm

Cọc ống BTLT dự ứng lực Lmax 18m: Ø300 đến Ø700.

Công ty mẹ (BCC)

        Diện tích nhà xưởng        : 4.200m2

        Diện tích bãi chứa            : 3.200m2

        Máy chồn đầu                  : 02 cái

        Máy tạo lồng                     : 01 cái

        Giàn quay ly tâm              : 04 giàn

        Bể dưỡng hộ hơi nước    : 300m3

        Trạm trộn bê tông             : 01 cái x 50m3/ h

        Cầu trục                            : 04 cái x 10T x 15m

        Khả năng cung cấp          : 1.800m/ ngày cọc Æ300 ~ Æ600

Công ty con (BCC – An Hòa)

        Diện tích nhà xưởng        : 3.500m2

        Diện tích bãi chứa            : 6.000m2

        Máy chồn đầu                  : 02 cái

        Máy tạo lồng                     : 01 cái

        Giàn quay ly tâm              : 04 giàn

        Bể dưỡng hộ hơi nước    : 360m3

        Trạm trộn bê tông             : 01 cái x 65m3/ h

        Cầu trục                            : 03 cái ( 10T ~ 20T) x 21m

         Khả năng cung cấp          : 1.800m/ ngày cọc Æ300 ~ Æ700 

 

Cọc ống bê tông ly tâm ứng suất trước Ø300 đến Ø700.

DSC00904

 

Lồng thép cọc ống.

DSCF1934

  

Sản phẩm cọc ống xuất xưởng.

DSCF2046

  

Sản xuất cọc ống tại nhà máy trực thuộc.

DSC00912

 

Sản phẩm