Bê tông đúc sẵn

SẢN XUẤT BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

1. Cọc cừ vuông dự ứng lực từ 250x250 đến 550x550 và các cấu kiện đúc sẵn: Dầm, đan, panel..

  • ØCông ty mẹ (BCC)

        Diện tích sản xuất             : 12.500m2

        Cổng trục                          : 02 cái x 10T x 18m

        Cổng trục                          : 02 cái x 15T x 18m

        Xe cẩu                              : 01 cái x 20T

        Ván khuôn thép                : 120 bộ (B=20-50cm)

        Khả năng cung cấp cọc   : 150m3/ ngày

        Tương đương 85 đoạn cọc hoặc 1.000md cọc/ ngày

 

ØCông ty con (BCC – An Hòa)

        Diện tích sản xuất             : 15.500m2

        Cổng trục                          : 02 cái x 10T x 18m

        Cổng trục bánh hơi          : 01 cái x 15T x 18m

        Xe cẩu                              : 01 cái x 15T

        Ván khuôn thép                : 100 bộ (B=20-50cm)

        Khả năng cung cấp cọc   :  100m3/ ngày

        Tương đương 65 đoạn cọc hoặc 1.000md cọc/ ngày

 

 

DSCF0758

  

DSCF0756

  

IMG 5937

  

DSCF0708

  

DSCF0705

  

IMG 5957

 

Không có bài nào trong mục này. Nếu có các mục con được hiển thị, chúng sẽ có bài viết trong đó.

Sản phẩm