Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Trụ sở:  Đường số 1A, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai,             
Việt Nam.
Điện thoại:  0251 3836195 - 3836812.
Fax:              0251 3836323.
Email:          bienhoabcc@gmail.com
maps

CHI TIẾT LIÊN HỆ BẠN CŨNG CÓ THỂ GỬI DƯỚI ĐÂY