940.704.4482

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Trụ sở:  Đường số 1A, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai,             
Việt Nam.

Điện thoại:  (0613) 836195 - 836196
Fax:              (0613) 836323
Email:           info@betongbienhoa.com.vn
maps

CHI TIẾT LIÊN HỆ BẠN CŨNG CÓ THỂ GỬI DƯỚI ĐÂY