CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản phẩm các loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm trong ngành bê tông, đã tham gia nhiều công trình lớn

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản phẩm các loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm trong ngành bê tông, đã tham gia nhiều công trình lớn

Sản phẩm

Giới thiệu công ty

gtChào mừng bạn tới website của chúng tôi!

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản phẩm các loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm trong ngành bê tông, đã tham gia nhiều công trình lớn và cung cấp nhiều chủng loại sản phẩm bê tông cho thị trường.

Từ năm 1968 - 1978 là đơn vị duy nhất sản xuất và cung cấp các loại cột điện bê tông ly tâm tuừ 7,5m đến 20, phục vụ cho đường dây điện trung, hạ thế và các loại cột thông tin phục vụ cho công trình thông tin tín hiệu quốc gia tại các tỉnh phía Nam.
chi tiết

THÔNG TIN

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam về xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán BHC.

Công ty cổ phấn bê tông Biên Hòa (BHC-UpCoM) kính gửi các cổ đông Thông báo của Trung tâm Lưu ký ...

chi tiết

Thông báo về việc chốt sổ cổ đông.

Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa (BHC - UpCoM) công bố Nghị quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm ...

chi tiết

Nghị quyết của HĐQT công ty vể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Điều hành.

Hộii đồng quản trị công ty công bố nghị quyết kỳ họp thứ 13/2018-NK4 về việc thay đổi nhân sự thành ...

chi tiết

Công ty thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa thông báo thay đổi Kế toán trưởng. Từ ngày 01.6.2018.

...

chi tiết

Nghị quyết bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thôi giữ chức KTT.

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa (BHC-UpCom), công bố Nghị quyết kỳ họp thứ 12/2018 về việc bầu bổ ...

chi tiết