Informations

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

Sáng ngày 12/10/2017, Công đoàn Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa đã tổ chức đại hội đại biểu tổng kết công tác hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và triển khai phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022  tại Hội trường  công ty – Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

BanTinDHCD-Web.pdf

Sản phẩm