Thông tin hoạt động

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

1) Khám sức khỏe định kỳ

IMG 0381

 

IMG 0386

 

IMG 0379

 

2) Tham quan nghỉ mát

DSC01002

 

DSC01009

 

DSC01023

 

3) Thể thao.

IMG 2937

 

226770 o

 

8771 o

 

4) Khen thưởng

20160308 111829

 

DSC01637

 

IMG 0746

 

5) Tổng kết cuối năm.

DSC01105

 

20160215 165525

 

IMG 0752

 

Sản phẩm