Bê tông trộn sẵn

Bê tông trộn sẵn

Product Description

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BÊ TÔNG TRỘN SẴN (BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)

SPECIFICATION OF ALREADY-MIXED CONCRETE

 

Sản phẩm