Bê tông trộn sẵn

I. SẢN XUẤT BÊ TÔNG TRỘN SẴN (BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)

  •  Công ty mẹ (BCC)

–        Vị trí                                  : KCN Biên Hòa 1

–        Công suất thiết kế            : 100m3/h

–        Công suất mẻ trộn            : 2,5m3/ mẻ

–        Bán kính phục vụ             : 50 ¸100km

–        Xe chuyển trộn                 : 15 xe x 6 ¸ 9m3/ xe

–        Bơm cần                          : 02 xe x 70m3/h

–        Bơm ngang                      : 01 xe x 65m3/h

–        Xe xúc                              : 02 xe

–        Silô xi măng                      : 2 cái, 250 tấn

–        Bãi chứa đá, cát               : 3.500m3

–        Khả năng cung cấp          : 1.000m3/ ngày/ 50km.

 

DSC01997

  •   
  • Công ty con (BCC – An Hòa)

–        Vị trí                                  : KCN Nhựt Chánh

–        Công suất thiết kế            : 120m3/h

–        Công suất mẻ trộn            : 3,5m3/ mẻ

–        Bán kính phục vụ             : 50 ¸100km

–        Xe chuyển trộn                 : 10 xe x 6 ¸ 9m3/ xe

–        Bơm cần                          : 01 xe x 70m3/h

–        Bơm ngang                      : 01 xe x 65m3/h

–        Xe xúc                              : 2 xe

–        Silô xi măng                      : 2 cái, 200 tấn

–        Bãi chứa đá, cát               : 3.000m3

–        Khả năng cung cấp          : 1.000m3/ ngày/ 50km.

 

DSCF0677

Khi có kế hoạch khối đổ lớn và thời gian thi công nhanh, sẽ điều phối phương tiện và thiết bị giữa công ty mẹ tại Biên Hòa với công ty con.

DSCF1991

 

 

 

Sản phẩm