Bê tông ly tâm

CỌC ỐNG BTLT DỰ ỨNG LỰC PHC

đang cập nhật ...

Product Description

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỌC ỐNG BTLT DỰ ỨNG LỰC PHC
SPECIFICATION OF PRESTRESS SPUN PILES

1.    Cọc loại A – Type A piles

2.    Cọc loại B – Type B piles

3.    Cọc loại C – Type C piles

 

Sản phẩm