Bê tông ly tâm

CỌC ỐNG BTLT DỰ ỨNG LỰC PC

đang cập nhật ...

Product Description

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỌC ỐNG BTLT DỰ ỨNG LỰC PC
SPECIFICATION OF PRESTRESS SPUN PILES

1.    Cọc loại A – Type A piles

2.    Cọc loại B – Type B piles

3.    Cọc loại C – Type C piles

 

Sản phẩm