Bê tông đúc sẵn

SẢN XUẤT BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

1. Cọc cừ vuông dự ứng lực từ 250x250 đến 550x550 và các cấu kiện đúc sẵn: Dầm, đan, panel..

  • ØCông ty mẹ (BCC)

        Diện tích sản xuất             : 12.500m2

        Cổng trục                          : 02 cái x 10T x 18m

        Cổng trục                          : 02 cái x 15T x 18m

        Xe cẩu                              : 01 cái x 20T

        Ván khuôn thép                : 120 bộ (B=20-50cm)

        Khả năng cung cấp cọc   : 150m3/ ngày

        Tương đương 85 đoạn cọc hoặc 1.000md cọc/ ngày

 

ØCông ty con (BCC – An Hòa)

        Diện tích sản xuất             : 15.500m2

        Cổng trục                          : 02 cái x 10T x 18m

        Cổng trục bánh hơi          : 01 cái x 15T x 18m

        Xe cẩu                              : 01 cái x 15T

        Ván khuôn thép                : 100 bộ (B=20-50cm)

        Khả năng cung cấp cọc   :  100m3/ ngày

        Tương đương 65 đoạn cọc hoặc 1.000md cọc/ ngày

 

 

DSCF0758

  

DSCF0756

  

IMG 5937

  

DSCF0708

  

DSCF0705

  

IMG 5957

 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Sản phẩm