CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản phẩm các loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm trong ngành bê tông, đã tham gia nhiều công trình lớn

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản phẩm các loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm trong ngành bê tông, đã tham gia nhiều công trình lớn

Sản phẩm

Giới thiệu công ty

gtChào mừng bạn tới website của chúng tôi!

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản phẩm các loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm trong ngành bê tông, đã tham gia nhiều công trình lớn và cung cấp nhiều chủng loại sản phẩm bê tông cho thị trường.

Từ năm 1968 - 1978 là đơn vị duy nhất sản xuất và cung cấp các loại cột điện bê tông ly tâm tuừ 7,5m đến 20, phục vụ cho đường dây điện trung, hạ thế và các loại cột thông tin phục vụ cho công trình thông tin tín hiệu quốc gia tại các tỉnh phía Nam.
chi tiết

THÔNG TIN

Thông báo về việt tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị công ty thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Kèm theo ...

chi tiết

Thông báo xác nhận danh sách cổ đông

Công ty công bố Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về ...

chi tiết

Nghị quyết HĐQT Kỳ họp 10/2018 về thay đổi nhân sự

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Nghị quyết họp HĐQT công ty kỳ 10/2018-NK4 ngày 16.1.2018 ...

chi tiết

Thông báo về nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn.

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã BHC-Upcom) thông báo:

Ông Nguyễn Văn Sơn, là cổ đông lớn ...

chi tiết

Công bố thay đổi cổ đông lớn

Ông Phạm Duy Bình, không là cổ đông lớn (sở hữu >5% CP) của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã ...

chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Công ty báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cô đông nội bộ (thành viên BKS).

BanCoPhieu.pdf

chi tiết