940.704.4482

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản phẩm các loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm trong ngành bê tông, đã tham gia nhiều công trình lớn

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản phẩm các loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm trong ngành bê tông, đã tham gia nhiều công trình lớn

Sản phẩm

Giới thiệu công ty

gtChào mừng bạn tới website của chúng tôi!

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản phẩm các loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm trong ngành bê tông, đã tham gia nhiều công trình lớn và cung cấp nhiều chủng loại sản phẩm bê tông cho thị trường.

Từ năm 1968 - 1978 là đơn vị duy nhất sản xuất và cung cấp các loại cột điện bê tông ly tâm tuừ 7,5m đến 20, phục vụ cho đường dây điện trung, hạ thế và các loại cột thông tin phục vụ cho công trình thông tin tín hiệu quốc gia tại các tỉnh phía Nam.
chi tiết

THÔNG TIN

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Test

Nội dung nhập liệu: Download

chi tiết

Ngày giao dịch cổ phiếu của công ty

Hội đồng quản trị công ty thông báo ngày chính thức giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần bê tông ...

chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Hội đồng quản trị công ty gửi thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Quý ...

chi tiết

Thông báo dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa thông báo dời ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 do ...

chi tiết

Báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013.

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố ý kiến của kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất soát ...

chi tiết